Disclaimer

Disclaimer

Dorzo spant zich in om informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Dorzo is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde gegevens.
Alle prijzen en offertes die op deze website worden vermeld of eventueel via een calculatietool op deze website worden verkregen, zijn vrijblijvend en (tenzij uit de offerte anders voortvloeit) geen aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Dorzo kan zonder nadere aankondiging wijzigingen aanbrengen in de uitvoering of prijs van een aangeboden product of dienst.
De website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van jouw computer en/of apparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.
Deze website kan informatie, software, foto’s en andere materialen bevatten die door het auteursrecht, merkenrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht zijn beschermd. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Dorzo worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Dorzo heeft geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Website

Dorzo, verleent u hierbij toegang tot de website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Dorzo en derden zijn aangeleverd. Dorzo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Dorzo.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dorzo.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dorzo. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dorzo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

HomeNissanDisclaimer